Top

Chỉ số
Cung cấp 13 chỉ số chính trên thị trường bao gồm Nas100, Jpn225, Ger30, Eustx50, Fra40 … với chênh lệch mua bán thấp và Không Dealer can thiệp.

khách hang có thể mua bán tất cả 13 chỉ số mà không cần phí hoa hồng và thi hành nhanh.

Bắt đầu giao dịch với IFX.