Top

Ngoại hối
Các cặp ngoại hối chính và cross pair và các cặp ngoại hối Khác.

Kết nối với thị trường thế giới STP 100%.

Không Dealer can thiệp.

Chăm sóc khách hàng 24/6.

Bắt đầu giao dịch với IFX ngay hôm nay.