Top

Sứ Mệnh & Tầm Nhìn


Sứ mệnh của IFX:

Tầm nhìn của IFX:

IFX quyết tâm trở thành công ty dẫn đầu trong thị trường nội địa và là một tên tuổi lớn trong thị trường tài chính khu vực Đông Nam Á. Phát triển bền vững và phát huy sức mạnh của các thành viên IFX.

Những giá trị cốt lõi:

Những cam kết của IFX:  

Những cam kết của IFX được thực hiện bởi sự nỗ lực không ngừng và là trách nhiệm của từng thành viên. Chúng tôi cam kết những giá trị cốt lõi của mình sẽ luôn được giữ gìn và phát huy.

Chúng tôi cũng mong muốn tất cả khách hàng và đối tác tìm hiểu rõ ràng và đầy đủ về công ty trước khi có bất kỳ hoạt động hợp tác nào với IFX.