Top

LIÊN HỆ


Liên hệ với chuyên gia tư vấn của IFX Markets để tìm hiểu thêm về phần mềm giao dịch ngoại hối của IFX MetaTrader và các dịch vụ mà IFX Markets cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu liên hệ dưới đây hoặc các phương pháp tiếp xúc khác được cung cấp, hoặc cách khác, bạn được chào đón đến văn phòng của chúng tôi.

info@ifxmarkets.asia

No. 22Eo, Mao Tse Toung Blvd (St. 245), 12305 Phnom Penh.

+855-23-4888-877